Nasz zespół

Tadeusz Kamiński

 • Członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.
 • Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Ekspert z zakresu zarządzania , w tym w szczególności przedsiębiorstwami w upadłości oraz restrukturyzacji.
 • Doradca restrukturyzacyjny od 2003r. – licencja nr 39.

Waldemar Mirowski

 • Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Doradców Restrukturyzacyjnych  i Syndyków Warszawie.
 • Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Biegły sądowy z zakresu ekonomiki, finansów i szacowania wartości przedsiębiorstw od 1.07.2003r.
 • Specjalista z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej – szkolenie z Funduszy Szwajcarskich „Rachunkowość z zastosowaniem międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej”.
 • Ekspert z prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego.

Justyna Woźniakowska-Miziołek

 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi .
 • Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Posiada uprawnienia mediatora sądowego.
 • Doradca restrukturyzacyjny licencja nr 1814.
 • Specjalizuje się w zakresie prawa handlowego, gospodarczego, cywilnego oraz energetycznego.
 • Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego oraz indywidualnych przedsiębiorców nabyte w trakcie wieloletniej pracy w PGE Dystrybucja S.A. oraz w kancelarii radcy prawnego.