Wierzyciele

 Pomagamy odzyskiwać wierzytelności za pomocą właściwego postępowania, a w szczególności upadłościowego, restrukturyzacyjnego oraz egzekucyjnego.

Opracowujemy i wdrażamy strategie odzyskania wierzytelności, uzyskania własności określonych składników majątku oraz przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwem dłużnika, w celu uzyskania zaspokojenia wierzytelności, także w obliczu niewypłacalności dłużnika.

Zapewniamy aktywność we właściwym  postępowaniu. Reprezentujemy wierzycieli w postępowaniu rozpoznawczym, upadłościowym, restrukturyzacyjnym oraz egzekucyjnym  Zwiększamy szansę na zaspokojenie wierzytelności.

Przygotowujemy powództwa ze skargi pauliańskiej i reprezentujemy wierzycieli w toku postępowań przed sądami cywilnymi. Doradzamy najlepsze sposoby odzyskania wierzytelności. Pomagamy wierzycielom w dochodzeniu roszczeń dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli, przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.