Przedsiębiorcy

niewypłacalni i zagrożeni niewypłacalnością

przeprowadzenie wstępnej analizy w celu wyboru właściwego postępowania restrukturyzacyjnego lub innych form pomocy przedsiębiorcom w kryzysie, w tym opracowanie właściwej strategii biznesowej;

Prowadzenie negocjacji z wierzycielami mających na celu przyjęcie układu, doradztwo przy właściwym podzieleniu wierzycieli na poszczególne grupy;

pomoc prawna co do ochrony majątku przedsiębiorstwa w fazie przed otwarciem postępowania;

przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, planu restrukturyzacyjnego, propozycji układowych;

przygotowanie wniosku o ogłoszenie postępowania upadłościowego, reprezentacja przedsiębiorcy do czasu ogłoszenia upadłości,

doradztwo w zakresie uzyskania dodatkowego finansowania;

pełnienie funkcji Zarządcy lub Nadzorcy Sądowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

obsługa prawna w toku postępowania restrukturyzacyjnego – przygotowywanie pism procesowych, w tym środków zaskarżenia analiza akt postępowania restrukturyzacyjnego, kontrola nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem postępowania;