Waldemar Mirowski

Doradca restrukturyzacyjny licencja nr 10. ​

Doświadczenie obejmuje:

prowadzenie kilkudziesięciu postępowań upadłościowych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,

sporządzenie kilkuset opinii i wycen w zakresie ekonomiki , finansów i szacowania wartości przedsiębiorstw.

prowadzenie w charakterze syndyka i doradcy restrukturyzacyjnego postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych małych, dużych i średnich przedsiębiorstw w tym :

 • 4 banków spółdzielczych,
 • 4 dużych przedsiębiorstw budowlanych,
 • kilka przedsiębiorstw branży tekstylnej,
 • kilkadziesiąt mniejszych przedsiębiorstw w tym jedno przedsiębiorstwo deweloperskie z kontynuacją przedsięwzięcia deweloperskiego,
 • dwa duże przedsiębiorstwa z branży mięsnej.

doradztwo przedsiębiorstwom w celu restrukturyzacji ich zadłużenia , wybór optymalnych rozwiązań prawnych i inwestycyjnych,

 • Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Doradców Restrukturyzacyjnych  i Syndyków Warszawie.
 • Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Biegły sądowy z zakresu ekonomiki, finansów i szacowania wartości przedsiębiorstw od 1.07.2003r.
 • Specjalista z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej – szkolenie z Funduszy Szwajcarskich „Rachunkowość z zastosowaniem międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej”.
 • Ukończył studia podyplomowe na :

-Uniwersytecie Warszawskim „Zarządzanie bankiem komercyjnym”,

-Wyższej Europejskiej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie „Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie”

-Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu „Archiwistyka”,

 • Ekspert z prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego.

 

Add Your Heading Text Here